Du har fått fyringsforbud – hva gjør du?

Fyringsforbud

Fått fyringsforbud? Når feieren ned foten og gir fyringsforbud er det bare en ting som hjelper – piperehabilitering! Dette kan virke som en heller innviklet ting å få utført, men frykt ikke. Vi er her for å hjelpe deg.

  • I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvilke alternativer du har nå for å bli kvitt fyringsforbudet.
  • Du får en skritt-for-skritt guide for hvilke grep du bør gjøre for å løse situasjonen.
  • Vi forklarer også hvilke metoder som brukes for piperehabilitering, fordeler/ulemper for disse og til slutt hvor stort inngrep dette har på ditt og de andre beboernes liv og hverdag i løpet av arbeidsperioden. 

Før vi begynner på det må vi få på plass litt informasjon og forståelse.

Først og fremst…

Piperehabilitering må utføres av fagfolk, du kan ikke gjøre denne jobben selv da utførende part må være et firma godkjent for ansvarsrett. Før du leser deg opp på ulike teknikker – den enkleste måten å finne og få tilbud fra sertifiserte entreprenører som leverer piperehabilitering i ditt område er å bruke vår tjeneste. (det er derfor vi finnes)

Så over til det faglige…

Hva er piperehabilitering?

Piperehabilitering har som formål å forbedre sikkerhet med tanke på brann samt sikre optimale fyringsforhold.

Det finnes en rekke metoder for å rehabilitere en pipe. De mest vanlige, og de du mest sannsynlig vil komme over, er:

  • Glidestøp
  • Stålrør / fleksible stålrør
  • Isodor
  • Keramikk

Disse fire metodene blir brukt over hele landet, og hvilket man har behov for kommer ann på en rekke forhold.

Hvorfor trenger man å rehabilitere, og hva går det ut på?

Når man rehabiliterer en pipe dekker man over hull og sprekker, gjør innsiden glattere og skaper bedre isolering. Dette igjen fører til mindre sot, bedre trekk og tryggere fyring.

Disse skadene skal derimot ha blitt ganske alvorlige før man oppdager dem selv, det er derfor viktig med årlig inspeksjon.

I nyere tid har det blitt lagt større fokus og forståelse på brannfaren hos dårlig vedlikeholdte piper. Regelverket for når man kan fyre er derfor blitt strammet inn, og mange opplever å få fyringsnekt fordi pipen ikke er i forsvarlig tilstand.

 

Hvorfor jobben bør gjøres skikkelig første gang

Har du fått fyringsnekt er det bare et alternativ, og det er å rehabilitere pipen. Det kan ofte være en tidkrevende og relativt kostbar prosess, men det er også en viktig oppgave. Feil bruk av ildsted samt dårlig vedlikehold av pipen er en av de største brannårsakene her i landet.

Når du får fagfolk inn til en befaring vil de gi deg sine anbefalinger, men du ønsker kanskje å gi litt ekstra oppmerksomhet til det som kalles oppstillingsvilkår.

Oppstillingsvilkår

Se for det at du har fått fyringsnekt, men etter en rask befaring har du blitt anbefalt glidestøping. Perfekt tenker du. Trekken og fyringen virker i ettertid til å gå mye bedre, men ved neste inspeksjon får du fyringsnekt på grunn av brudd på oppstillingsvilkår.

Dette er et uheldig scenario, og det er noe som kunne vært unngått hadde man tatt en annen rehabiliteringsmetode til å begynne med.

Oppstillingsvilkår setter krav til hvor mye kontakt en pipe kan ha med brennbart materiale. Vilkårene går fra 1 til 3:

  • Oppstillingsvilkår 1 – brennbart materiale må være minimum 10 centimeter fra pipen på alle kanter. Dette er typisk for gamle teglskorsteiner.
  • Oppstillingsvilkår 2 – brennbart materiale kan ha kontakt med pipe i etasjeskillene.
  • Oppstillingsvilkår 3 – brennbart materiale kan ha kontakt med pipe i etasjeskille og på to vegger.

I scenario over er pipen av teglsten, og i en eller flere leiligheter står det brennbart materiale helt inntil pipen. Glidestøp endrer ikke oppstillingsvilkårene, så dette problemet kunne vært løst om man hadde valgt for eksempel stålrør.

Verdi for pengene – tenk langsiktig

En godt renovert pipe vil øke salgsverdien på huset samt at den vil vare i mange år.

Det er derfor lurt å tenke gjennom beslutningen og ikke bare gå for det billigste og enkleste som oppfyller minimumskravene.

Man må allikevel ikke bare tenke pris og kvalitet, det er selvsagt også viktig at pipen fungerer for alle som skal bruke den. På befaring vil fagfolkene hjelpe deg med dette og komme med sine anbefalinger.

Glidestøp – raskt og enkelt

Hvordan

Når man glidestøper trekker man en trekkpute opp gjennom pipen samtidig som man tilfører en mørtel. Mørtelen blir presset inn i sprekker og manglende fuger. Man gjentar prosessen to-tre ganger helt til innsiden er glatt. Mørtelen fyller ikke opp krater, så disse må mures før man glidestøper.

Inngrep

Glidestøping har svært liten innvirkning på beboerne i huset. Før støpingen starter må man tett igjen åpningene til alle ovnene. Når det er gjort går resten av prosessen for seg på taket og eventuelt i kjelleren, før man helt til slutt åpner peisene igjen. Prosessen involverer veldig lite støv inne i leilighetene.

I noen tilfeller blir det oppdaget større krater som må støpes fra inne i leiligheter. Dette kan involvere noe murarbeid og det er derfor anbefalt å dekke til møbler.

Fordeler

Man får etterfylt gamle fuger og glattet ut innsiden, samtidig som man opprettholder det innvendige tverrsnittet. Dette er spesielt positivt om det er mange ovner koblet til pipen.

Pipen blir tettere og man opplever ofte en bedre trekk og bedre fyringsforhold.

Ulemper

Teglskorsteiner har oppstillingsvilkår 1, som betyr at de ikke kan være i direkte kontakt med brennbare materiale. Dersom det står en vegg inn til pipen må veggen fjernes, eller så må det legges isodor eller stålrør i pipen. Glidestøping endrer nemlig ikke på oppstillingsvilkåret.

Stålpipe – en langtidsinvestering

Hvordan

Ved denne metoden fører man stålrør ned gjennom pipen. Disse kan være både rustfri og syrefast. Der hvor skorsteinen tar en slakk sving blir det brukt fleksible stålrør. De fleksible stålrørene er mye tynnere, og det anbefalest ikke å bruke disse eksklusivt. Pipen rengjøres først, og eventuelle krater og skader blir murte.

Inngrep

Når det skal legges inn stålrør må det selvsagt være et tett system mellom stålrøret og peisene i leilighetene. Derfor må man skjære et hull i stålrøret, for deretter å feste på et nytt rør som går inn til de enkelte peisene. Ofte involverer dette at peisen må demonteres. Dette tar omkring 30-60 minutter per leilighet.

Fordeler

Det er et krav om at stålpipen skal ha minimum 2 cm avstand fra veggene på pipen. Dette gir et isolerende lag luft som gjør at pipen får godkjent oppstillingsvilkår 3. Stålpiper som er syrefast er også veldig effektive dersom man er plaget med kondens. Den tynnere diameteren gir også en høyere temperatur på røyken. Ved rett bruk varer stålpiper lenge, og de er absolutt en investering.

Ulemper

Som sagt over blir diameteren en del mindre, så det er plass til mindre røyk. Det er derfor ikke anbefalt med stålpipe dersom diameteren allerede er for lav i forhold til hvor mange som fyrer.

Den lave diameteren kan også føre til veldig varm røyk som kan få stålrøret til å ruste.

Keramikk – superstjernen

Hvordan

Når man bruker keramikk går det for seg mye på samme måten som stål. Keramikkrørene blir senket ned i pipen fra taket eller loftet, og sentrert midt i pipa. Det er ikke de samme strenge kravene til avstand til veggen som hos stål, da keramikken isolerer mye bedre.

Inngrep

Montørene må inn i leiligheten og legge et rør fra det nye keramikkrøret og inn til peisen. Dette medfører ofte demonterning av peisen.

Fordeler

Keramikken er både motstandsdyktig mot syre og høye temperaturer. Slik sett tåler den mer juling enn stålet gjør. Keramikken er også mer varmeisolerende, derfor vil man ofte oppleve mye bedre trekk og eventuelle kondensproblemer vil forsvinne. Til sist kan man i keramikkpipe brenne ulike brennstoff, da den tolererer temperatur bedre.

Ulemper

Prosessen med å legge keramikkpiper er noe mer tidkrevende enn de andre alternativene. Man får også en mindre diameter som kan sette begrensninger på hvor mange som kan fyre på en gang.

Isodor – den ultimate renoveringen

Hvordan

Isodormetoden er utviklet i Danmark og går ut på at man sender en støpegranat ned i pipen, for deretter å fylle opp med lettbetong. Støpegranaten vibrerer og sendes opp og ned pipa for å stampe lettbetongen inn i krater, fuger og sprekker.

Inngrep

Alt arbeidet skjer fra taket, så det er lite aktivitet inne i leilighetene. Alle åpninger inn til pipen fra peisene tettes før arbeidet begynnes, og så åpner man dem etterpå.

Fordeler

Isodormetoden er rask og effektiv. Den gir omtrent samme diameter som var tidligere samt at den reparerer alle skader. Skorsteinen blir så god som ny, men nå med godkjent oppstillingsvilkår 2.

Ulemper

Metoden krever spesialutstyr som ikke alle fagfolk har tilgjengelig.

Vil du helst bli fort ferdig med hele pipeproblemet?

Bestill tilbud via knappene under – den raskeste, enkleste og tryggeste måten å få fyr på peisen igjen.