Pipetrøbbel – derfor går det galt

Ingenting er som lyden og den gode varmen fra levende flammer, enten det er hjemme eller på hytten vinterstider. Som oftest fungerer peisen helt fint, men…

Men, man tenker ikke alltid på hvor komplekst pipesystemet egentlig er.

Den korte historien er at pipen fungerer ved hjelp av trykkforskjeller og varmeforskjeller. Høyere trykk i rommet kontra det som er i pipen hindrer røyken fra å komme ut, og fører den i stedet for opp og ut.

Røyken er også varmere enn de utvendige omgivelsene, og vil derfor stige.

Så, ikke så veldig komplekst, men det er fortsatt en del ting som kan gå galt.

Problemene du kan møte 

For at pipen din skal kunne bekjempe fiendene sine trenger den optimal fungering. Derfor har problemene også en tendens til å bygge på hverandre.

Noen av problemene du kan møte på er:

  • Kondens
  • Store mengder sot
  • Dårlig trekk
  • Tilbakeslag (røyk inn i rommet)
  • Ingen fyr

Du vil videre få en innføring i hva de ulike problemene betyr, hvorfor de skjer og hva du kan gjøre med de.

Kondens

Problemet oppstår når røyken i pipen ikke er varm nok, da vil gassen blir kjøligere når den når toppen, og deler av den vil da kondensere.

Hva som kondenserer kommer helt ann på hva man fyre med. Man kan oppleve å ha tjære i toppen av skorsteinen, men oftest oppdages kondensproblemene på grunn av syreskader. Svovelsyre fra røyken trenger gjennom skorsteinen og tærer på bjelker, tak og vegger.

De vanligste årsakene til kondens er at pipen har for stor diameter, har for lite trekk eller at den ikke er varmeisolert nok. Mens stor diameter vil gi røyken større område, vil liten trekk gjøre at den beveger seg opp og ut saktere. Dette igjen fører til kjøligere røyk og større sjanse for kondens.

Når man rehabiliterer pipen og får lagt inn keramikk- eller stålrør vil dette aller oftest fikse problemet. Ikke bare er rørene motstandsdyktige mot syre, de gir også røyken en enklere rute gjennom pipa.

Store mengder sot

Problemet oppstår oftest når pipen er begynnt å bli gammel, gjerne teglskorsteiner får da groper og sprekker hvor asken kan legge seg. Andre vanlige årsaker er dårlig forbrenning som følge av sterk trekk eller dårlig lufttilgang.

Soten som fester seg vil gjøre trekken dårligere samt øke temperaturen i pipen, noe som fort kan føre til pipebrann – en av de hyppigste brannårsakene i landet.

For å unngå dette er det viktig med regelmessig besøk av feieren, eventuelt kan du feie pipa selv. Er det et stort problem er det mest sannsynlig på tide med en renovering. Her vil alle typer renovering være til stor hjelp, da de alle gir en glattere innside på pipen. Det man her må ta hensyn til er trekken, om det er nødvendig med en smalere diameter som man får fra stål- og kermaikkrør, eller om man trenger å beholde diameteren som den er. I så tilfelle er Isodor eller glidestøp det beste å gå for.

Dårlig trekk

Svak trekk er ofte et biprodukt av andre problemer, men det kan også hende pipa bare er dårlig konstruert. Man oppdager det gjerne fordi man får røyk inn i rommet (tilbakeslag), eller det er vanskelig å fyre opp.

Dårlig trekk alene skyldes ofte et feil forhold mellom mengde røyk (antall peiser), og pipens diameter eller lengde. En lang pipe vil generelt gi bedre trekk, men den kan ikke være så lang at røyken kondenserer. Man må også ta hensyn til hvor mange som fyrer. Er det mange som fyrer og pipen er tynn kan man få problemer med lav, eller tilnærmet ingen, trekk. I en stor pipe med få som fyrer er ofte dette ikke er problem, da er det gjerne kondens som oppstår.

Her finnes det flere løsninger, som kommer helt ann på hvor alvorlig problemet er til å starte med. Er det noe fysisk med pipen så trenger man en rehabilitering, men ofte er det nok med et par enkle triks.

Har man mye tilbakeslag eller det er vanskelig å fyre opp kan det hende man har et undertrykk i rommet. Da er trykket innendørs lavere enn utendørs, og alt man trenger å gjøre er å åpne et vindu. Dette viser hvertfall til god konstruksjon, for huset ditt er i så tilfelle veldig tett.

Ellers er nok de fleste kjent med tilbakeslag når det er mye vind ute. Dette kan utbedres med hjelp av en pipehatt, men noen ganger vinner vinden uansett.

Tilbakeslag

Her bli røyk kastet tilbake fra peisen inn i rommet. Problemet er ofte forårsaket av dårlig trekk, høyt trykk ute og/eller lavt trykk inne.

Her er det gjerne nok å åpne et vindu, men dersom det er for høyt trykk ute, i form av vind, og man ikke har en pipehatt så må man ta seg til takke med litt røyklukt inne. Man kan også forsøke å stenge spjeldet.

Ingen fyr

Dette problemet sier seg selv egentlig. Huset ditt er kaldt, og det kommer til å forbli kaldt. Man får gjerne en liten fyr, men det ender fort opp med at veden bare ulmer.

Dersom veden er tørr kan de ofte skyldes trykkforskjellene. Det kan være for lavt trekk inne i rommet som fører til at flammene ikke får den oksygen de trenger. Igjen, prøv å åpne et vindu.

Når trenger du profesjonell hjelp

Når du opplever de overnevnte problemene, og en feiing eller vindusåpning ikke fungerer, kan det være på tide å ringe etter profesjonell hjelp. Det er tross alt snakk om levende flammer inne i huset, man vil ikke at de skal spre seg.