Hopp til innholdet

Piperenovering – slik fungerer en skorstein i praksis

slik fungerer en skorstein i praksis

Ved piperenovering er det viktig å vite det grunnleggende om de prinsippene som gjør at en skorstein fungerer etter hensikten. Her har vi samlet litt kunnskap som er fin å ha både nå som du trenger piperenovering og senere.

Skorsteinen, eller pipen, fungerer ved hjelp av trykkforskjeller. Den varme gassen fra ovnen er lettere enn luften inne i rommet, og luften utenfor. Derfor vil luften stige opp og ut. Har du prøvd å fyre opp mens det er mye vind ute har du sikkert opplevd at røyk har blitt slått inn i rommet i løpet av de sterkeste vindkastene. Her har trykket utendørs overgått trykket i pipen, og trykket inne i rommet. Er dette er vanlig problem, kan en god pipehatt ofte være løsningen.

Flere faktorer spiller inn når det kommer til hvor god trekk man får i pipen

  • Om pipen er rund eller firkantet – røyken sirkulerer opp pipen.
  • Pipens diameter – må passe til hvor mye røyk som skal opp pipen.
  • Hvor høy pipen er – en høy pipe gir bedre trekk.
  • Om pipen er tett – en tett pipe gir bedre trekk.
  • Hvor varm røyken er – kald røyk er tyngre enn varm røyk.

La oss gå litt dypere inn på hva dette betyr for deg og din piperenovering .

Pipens diameter og utforming før og etter piperenovering

Eldre piper slik som teglsteinspiper, er firkantet på innsiden, og har ofte en veldig ru overflate. Når røyken blir trekt opp pipen vil den bevege seg som en spiral, og i en firkantet skorstein kan dette føre til kalde hjørner. Vi kommer tilbake til hvorfor kalde hjørner kan være et problem senere.

Når man setter opp en skorstein trenger man en ide om hvor mye røyk som skal opp pipa. Hvis det går for mye røyk opp pipa, gjerne fra mange ovner, vil det etter hvert bli så mye røyk i pipa at i stedet for å trekkes ut, kommer den inn i rommet i stedet for.

En stor diameter kan føre til et svakere avsug fordi røyken blir raskere avkjølt. Man kan derfor oppleve stor forbedring etter en piperehabilitering hvor det er brukt for eksempel stålrør.

Generelt er dette meget relevant siden flere av metodene for piperenovering enten endrer pipens fasong innvendig og/eller reduserer størrelsen på åpningen. Det vil kunne ha effekt på pipens funksjon, og det er viktig å velge en metode som fungerer etter behovet.

En tett og høy pipe

En høy pipe vil ofte gi bedre trekk, på grunn av mindre vindpåvirking. Mens dersom pipen ikke er tett, vil det bli sugd kald luft inn i pipen, noe som jevner ut trykket og senker temperaturen. Da vil røyken stoppe opp i pipen, og man vil oppleve tilbakeslag inn i rommet og/eller avsoting. Alle metoder for piperenovering søker å tette pipen skikkelig.

Røykens temperatur

Som sagt tidligere må røyken ha en høy nok temperatur for å gå opp og ut av pipen. Men, man kan også ende opp med for høy temperatur.

Dersom man har for mye trekk i pipa kan brennbart materiale bli sugd opp pipa sammen med røyken. Dette har to konsekvenser. For det første blir det veldig mye sot da det ikke oppstår en fullstendig forbrenning. For det andre vil selve pipa bli veldig varm. Dette øker sannsynligheten for sprekkdannelser og andre skader, i verste fall en pipebrann.

Dersom røyken er for kald, forårsaket av for stor pipediameter, for høy pipe, dårlig forbrenning eller andre faktorer, opplever man i første omgang dårlig trekk. Senere kan det vise seg at man også har fått kondensskader.

Dersom røyken i pipa går under 60 grader vil deler av den begynne å kondensere. Alt etter hva man brenner kan det være tjære i røyken, noe som vil gjøre feiearbeidet betydelig vanskeligere. Det man oftest finner i røyken er svovelsyre, som kan sive ut av skorsteinen og inn på omkringliggende vegger, bjelker, tak og gulv.

Oppsummering

Som du skjønner har pipen en avgjørende betydning for hvor godt ildstedet ditt fungerer. Den er også svært viktig for å lede røyken ut av bygget uten at den forårsaker problemer og volder skade på både bygg og beboere. Piperenovering må gjøres ordentlig, og vi anbefaler at du gjør en grundig jobb med å vurdere de tre tilbudene du vil få tilsendt etter at du fyller ut skjemaet på denne siden.

nv-author-image

Piperehabiliteringen.no