Din komplette guide til

Piperehabilitering i bygård, enebolig og rekkehus

Alt du trenger å vite om piperehabilitering i bygård og hus finner du her, inkludert hva du bør unngå. Det er er mange feil du kan gjøre i prosessen.

Du får også en snarvei til å få flere tilbud du kan sammenligne – raskt, trygt og enkelt for deg.

bygård borettslag sameie piperehabilitering
Fire steg til trygge piper

Slik gjøres piperehabilitering

Før du setter i gang er det nyttig å vite de fire stegene i et prosjekt der du skal rehabilitere pipene i bygård eller bolighus. Forløpet (og pipene) er svært like uavhengig av om det gjelder en stor bygård, rekkehus eller eneboliger, Denne guiden vil gjøre deg til en bedre bestiller slik at du er sikret et godt prosjekt med tilfredstillende resultat på første forsøk.

1. Finn ut hva du trenger

Hva er galt med pipene? Hvilken rehabiliteringsmetode er best for dere? Er det andre ting dere vil ha gjort samtidig med ildsted, pipehatter etc?

2. Innhent flere tilbud

Prisene varierer mye, derfor trenger dere flere tilbud fra entreprenører som er godkjente og leverer der dere bor.
Det kan vi hjelpe deg med.

3. Velg riktig entreprenør

Det er mange useriøse aktører i markedet. Gjøres jobben feil kan det føre til brann. Her blir prisen mindre viktig enn kvaliteten. Våre tilknyttede entreprenører kvalitetsjekkes og kredittsjekkes jevnlig.

4. Utførelse

Tiden det tar kommer an på antall piper. Mesteparten av jobben gjøres fra taket, men alle ildsteder må typisk kobles av og på igjen så det vil være aktivitet også inne.

La oss staret på begynnelsen

1. Hva betyr det at pipene må rehabiliteres og hvordan gjøres det?

Dette prosjektet er sikkert ikke noe du har bedt om, men når du nå likevel må ta tak i det er det greit å forstå litt mer om prosessen slik at du kan være en god bestiller overfor entreprenøren og på den måten ta godt vare på dine egne interesser.

1.1 Hva betyr det når pipa må rehabiliteres?

Når feieren informerer deg om at pipene i bygården, rekkehuset eller eneboligen din må rehabiliteres, betyr det at pipas struktur eller funksjonalitet er svekket.

Dette kan skyldes aldring, slitasje, skader, lekkasjer eller andre problemer som kan utgjøre en risiko for brann eller dårlig trekk i pipa.

Rehabilitering er nødvendig for å gjenopprette pipas sikkerhet og funksjonalitet.

1.2 Hvorfor er det viktig å ta piperehabilitering i bygård, rekkehus og enebolig på alvor?

Piperehabilitering er avgjørende av flere grunner. For det første handler det om sikkerhet. En skadet eller svekket pipe kan føre til brann, røykproblemer og farlige gasslekkasjer i bygården eller boligen. Ved å ta rehabiliteringen på alvor, sikrer du at pipene fungerer optimalt og minimerer risikoen for skader eller brann.

I tillegg er pipens funksjonalitet viktig. En dårlig fungerende pipe kan føre til dårlig trekk, røykproblemer og problemer med sot og aske. Piperehabilitering i bygård, rekkehus og enebolig har det til felles at branntryggheten gjenopprettes, pipenes funksjon forbedres, du får bedre trekk og vil oppleve at peisen eller vedovnen fungerer effektivt.

1.3 Konsekvensene av å ignorere piperehabiliteringsbehovet

Det å ignorere behovet for piperehabilitering kan ha alvorlige konsekvenser. Først og fremst kan det utgjøre en sikkerhetsrisiko for bygården, boligen, deg selv, familien din og hjemmet ditt.

En svekket pipe kan føre til brann eller farlige gasslekkasjer, og det er derfor viktig å handle raskt for å unngå potensielle katastrofer.

I tillegg kan ignorering av rehabiliteringsbehovet føre til økte kostnader på lang sikt. Problemer med pipa kan forverres over tid og føre til dyrere reparasjoner eller erstatning av hele pipa. Piperehabilitering i bygård er spesielt viktig å ta seriøst siden det er mange boenheter og mange mennesker involvert. Pipebrann er det siste man ønsker seg i en bygård.

Viktig er det også at ved å ta tak i behovet for piperehabilitering tidlig, kan du spare både tid og penger i det lange løp

Sett kvalitet og sikkerhet i høysetet

2. Slik velger du riktig og finner en pålitelig entreprenør for piperehabilitering

Du trenger en god entreprenør når du skal utføre piperehabilitering i bygård, enebolig eller rekkehus. Kvalitet i arbeidet gir deg en brannsikker pipe. Om du for eksempel setter pris foran kvalitet kan du i verste fall ende opp med pipebrann, og det ønsker du ikke. Derfor er det viktig å velge riktig entreprenør.

2.1 Hva bør du vurdere når du velger en entreprenør for piperehabilitering i bygård eller enebolig?

Når du velger en entreprenør for piperehabilitering, er det viktig å vurdere flere faktorer. Først og fremst bør du se etter entreprenører som har erfaring og ekspertise spesifikt innen piperehabilitering i eneboliger.

Slike spesialister vil ha den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å håndtere rehabiliteringsprosessen på en profesjonell måte.

I tillegg bør du vurdere entreprenørens omdømme og pålitelighet.

Sjekk anmeldelser og referanser fra tidligere kunder for å få en idé om entreprenørens pålitelighet og kvaliteten på arbeidet deres.

Du kan også undersøke om entreprenøren er sertifisert eller medlem av relevante bransjeorganisasjoner som Norsk Varme, da dette kan indikere at de følger høye standarder og etiske retningslinjer.

2.2 Sjekkliste for å vurdere entreprenørens erfaring og ekspertise med piperehabilitering

  • Er entreprenøren sertifisert av Norsk Varme?
  • Er entreprenøren godkjent for ansvarsrett på tilstrekkelig tiltaksnivå?
  • Har de spesialisert seg på piperehabilitering?
  • Hvor lenge har entreprenøren vært i bransjen?
  • Kan de gi deg referanser fra tidligere kunder?

2.3 Vurdering av sertifiseringer og referanser

Sertifiseringer er et viktig kriterium å vurdere når du velger en entreprenør for piperehabilitering.

Når entreprenøren har sertifiseringer som viser at de har gjennomgått opplæring og oppfyller bransjestandarder, kan det gi deg trygghet på at de har den nødvendige kunnskapen og kompetansen for jobben.

2.4 Hvordan få anbefalinger fra pålitelige kilder

Referanser er verdifulle, men ofte vanskelig å få tak i.

I vårt partnernettverk har vi bare med oss firmaer som både er sertifiserte og har et godt rennomé. Får vi inn klager på firmaer gjentatte ganger, slettes entreprenøren fra våre lister.

Ved å benytte vår tjeneste vil du dermed være ett skritt nærmere det å finne den riktige entreprenøren for deg.

Du kan også be entreprenørene som tar kontakt om å gi deg kontaktinformasjon til tidligere kunder som de har utført arbeid for.

Ta kontakt med disse kundene og spør om deres erfaringer med entreprenøren.

Dette vil gi deg innsikt i arbeidets kvalitet, pålitelighet, profesjonalitet og evne til å håndtere eventuelle utfordringer som oppstod underveis.

Planlegg godt

3. Økonomi og tid

For å kunne planlegge et prosjekt med piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig, er det avgjørende viktig å ha et forhold til tid og økonomi. Det er ikke bare å møte opp og rehabilitere piper. I de fleste kommuner er det en søknadsprosess i forkant som skal godkjennes, det skal bestilles inn materialer, det skal planlegges tilkomst til tak, beboere skal informeres og gjennomføringen planlegges.

3.1 Hva vil det koste med piperehabilitering i bygård, rekkehus eller en enebolig?

Kostnaden for piperehabilitering kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert antall piper, takets høyde over bakken, omfanget av rehabiliteringsarbeidet, pipenes størrelse og tilstand, valg av materialer og entreprenørens priser.

Det er viktig å be om anbud fra flere entreprenører og sammenligne kostnadsestimatene grundig.

Selvsagt kan det være fristende å velge det billigste alternativet, men piperehabilitering er så viktig for brannsikkerheten at kvalitet og pålitelighet bør rangeres høyere enn pris.

3.2 Estimert tidsramme for piperehabilitering

Tidsrammen for piperehabilitering kan variere avhengig av omfanget av arbeidet og entreprenørens tilgjengelighet.

Det er viktig å diskutere tidsplanen med entreprenøren og få en klar forståelse av hvor lang tid prosessen vil ta.

Husk at det kan være nødvendig med visse forberedelser eller ventetid før rehabiliteringen kan starte. Blant annet på grunn av søknadsprosesser til kommunen.

3.3 Betydningen av å balansere kostnad og kvalitet i piperehabiliteringen

Mens kostnad er en viktig faktor å vurdere, er det også viktig å vektlegge kvalitet og pålitelighet når du velger en entreprenør.

Det å velge en entreprenør bare basert på laveste pris kan føre til dårlig utført arbeid eller bruk av materialer av lav kvalitet og med kort holdbarhet.

Dette kan igjen føre til økte kostnader på lang sikt og behov for ytterligere reparasjoner.

Vurder både kostnad og kvalitet nøye og velg en entreprenør som kan tilby en god balanse mellom pris og kvalitet.

Slik gjøres piperehabilitering

4. Praktiske gjennomføring av piperehabilitering i bygård, enebolig og rekkehus

En dyktig entreprenør med lang erfaring innen piperehabilitering er ikke bare gode på selve håndverket, men også på å planlegge og forberede prosjektet. Spesielt ved piperehabilitering i bygård med mange beboere og større byggningsmasse, er det viktig å jobbe godt både med kommunikasjon og planlegging.

4.1 Slik gjennomføres piperehabilitering i bygård, rekkehus og enebolig

Piperehabilitering kan utføres på forskjellige måter, avhengig av pipas tilstand og entreprenørens metode.

Det meste av arbeidet utføres oppe på taket og utendørs. Du kan regne med at det blir montert stillas eller at andre tilkomstmidler som lift og takstiger blir benyttet.

Innendørs må du regne med at alle ildsteder må kobles fra pipa. Det kan være nødvendig med noe murarbeid i tilknytning til alle røykrør som går fra pipa og inn i rom i huset.

Vanlige metoder for piperehabilitering i bygårder, enebolig eller rekkehus inkluderer innsetting av stålrør i pipa, støping av nye innvendige vegger i eksisterende pipe, eller innsetting av keramiske rør.

Entreprenøren vil komme med sin anbefalte metode basert på erfaring og de spesifikke forholdene rundt din pipe.

De vil også kunne forklare deg prosessen i detalj, inkludert eventuelle forberedelser som må gjøres før rehabiliteringen starter.

4.2 Hva kan du forvente under piperehabiliteringsprosessen?

Under rehabiliteringsprosessen kan du forvente at entreprenøren tar nødvendige forholdsregler for å sikre sikkerhet og minimere forstyrrelser.

Dette kan inkludere beskyttelse av omkringliggende områder for å unngå skader eller støv, bruk av sikkerhetsutstyr, og implementering av nødvendige sikkerhetstiltak.

Entreprenøren bør også informere deg om eventuelle midlertidige begrensninger i bruk av peisen eller ovnen under rehabiliteringen.

4.3 Rengjøring og opprydding i og rundt bygningene

Etter at piperehabiliteringen er fullført, bør entreprenøren ta ansvar for rengjøring og opprydding av arbeidsområdet.

Dette inkluderer fjerning av eventuelt byggavfall, støv eller rot som oppstod under prosessen.

Diskuter dette med entreprenøren på forhånd for å sikre at de tar ansvar for å forlate arbeidsområdet i en ren og ryddig tilstand.

4.4 Oppfølging, dokumentasjon og eventuelle garantier

Etter at piperehabiliteringen er fullført, bør entreprenøren uoppfordret tilby dokumentasjon av arbeidet og eventuelle garantier for utført arbeid.

Dette kan innebære inspeksjoner for å sikre at alt er i orden og at pipa fungerer som den skal.

Diskuter disse aspektene med entreprenøren på forhånd for å klargjøre hva du kan forvente i etterkant av piperehabilitering i eneboligen.

Ved å forstå de praktiske aspektene av piperehabilitering, kan du være forberedt på prosessen og vite hva du kan forvente underveis.

Diskuter metodene og sikkerhetsforanstaltningene med entreprenøren, og forsikre deg om at de tar ansvar for rengjøring og opprydding etter arbeidet. Sørg også for å avklare eventuell oppfølging og garantier som tilbys etter rehabiliteringen.

Piperehabilitering steg for steg

5. Trinnene i piperehabiliteringsprosessen

La oss gi deg en steg-for-steg gjennomgang av prosjektet så du har god oversikt over alle stegene for piperehabilitering i bygård, rekkehus og enebolig før og etter også, ikke bare akkurat den tiden rehabiliteringsarbeidet hos deg foregår. .

5.1 Inspeksjon og vurdering av pipenes tilstand

Før piperehabiliteringen starter, vil entreprenøren utføre en grundig inspeksjon av pipene for å vurdere tilstanden om ikke dette allerede er utført av feieren eller andre.

Dette kan innebære bruk av videokameraer eller andre verktøy for å identifisere skader, sprekker, lekkasjer eller andre problemer inne i pipa.

Basert på inspeksjonen vil entreprenøren kunne anbefale passende metode for piperehabilitering og gi deg en forståelse av omfanget av arbeidet som må utføres.

I større prosjekter bør inspeksjon og utarbeidelse av tilstandsrapport som underlag for tilbud fra entreprenørene utføres i forkant av tilbudsinnhentelsen.

5.2 Forberedelser før piperehabiliteringen starter

Før piperehabiliteringen kan starte må tiltaket søkes om til din kommune og godkjennes for oppstart. Dette tar håndverkerne seg av.

Ved oppstart av arbeidet vil det bli satt opp noe rigg for å sikre tilgang til pipene på taket og trygg ferdsel for arbeiderne. Innendørs vil det bli gjort tiltak for å minimere problemene med støv og rot.

Piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig er en jobb som innbefatter muring og støping. Dette medfører alltid en del rot. Det er viktig å være oppmerksomme når entreprenøren forbereder piperehabiliteringen for å sikre at det dekkes godt nok i oppganger og leiligheter, samt at det utendørs tas forholdsregler for å beskytte opparbeidet uteareal etc for å unngå skader etter arbeidene.

5.3 Valg og installasjon av rehabiliteringsmetode for pipene

Basert på pipenes tilstand og behov, vil entreprenøren velge den mest hensiktsmessige rehabiliteringsmetoden. Dette kan også defineres på forhånd av eksterne eksperter.

Du kan selv komme med ønsker og forslag basert på dine behov. Blant annet er det noe som heter oppstillingskrav. De sier noe om hvordan du kan forholde deg til pipa inne i boligen din. Du kan for eksempel ikke bygge noe av brennbart marteriale inntil pipa på noen sider, ikke dekke den med noe som kan skjule eventuelle sprekker eller skader og så videre.

Enkelte metoder for piperehabilitering endrer oppstilingskravene, andre ikke. Om du ønsker å bygge for eksempel et kjøkken inntil pipa di, bør du utføre piperehabilitering med stålrør da de endrer oppstillingskravene så du kan dekke til inntil to sider av pipa.

Om det benyttes glidestøp for piperehabiliteringen vil ikke oppstilingskravene endres.

Derimot vil du da beholde mye mer av diameteren i pipa. Har du innretninger som krever mye luft og trekk kan det være viktig. Blant annet står åpningen i en peis i forhold til diameteren i pipa. Går diameteren i pipa ned på grunn av piperehabilitering med stålrør vil dette forholdet kunne komme ut av balanse. Det kan føre til at røyken går inn i boligen isteden for opp i pipa, og løsningen vil da være å forminske åpningen i peisen for å gjenopprette dette.

Spør alle du får tilbud med hva de anbefaler.

MERK: Noen entreprenører har spesialisert seg på én metode for piperehabilitering og vil dermed alltid anbefale den metoden. Er det gode grunner til at du ønsker en bestemt metode for piperehabilitering som de ikke leverer, bør du da få tilbud fra andre entreprenører.

Entreprenøren vil deretter utføre installasjonen av rehabiliteringsmetoden i samsvar med beste praksis og relevante standarder.

5.4 Etterbehandling og rengjøring

Når piperehabilitering i bygård, rekkehuset eller eneboligen er fullført, vil entreprenøren sørge for at arbeidsområdet er ryddet og etterlatt i god stand.

Eventuelle etterbehandlingsarbeider, som gjenoppretting av vegger eller overflater, vil bli utført.

Rengjøring av arbeidsområdet og fjerning av byggavfall vil også bli tatt hånd om for å sikre at du får tilbake en ren og funksjonell bolig. Dette innkluderer alle uteområder som har vært påvirket av arbeidet med piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig.

5.5 Testing og inspeksjon av renoverte piper

Etter at piperehabiliteringsarbeidet er fullført, vil entreprenøren dokumentere arbeidet sitt og utføre nødvendige tester og inspeksjoner for å sikre at pipa fungerer som den skal.

5.6 Dokumentasjon og garantier på piperehabiliteringen

Etter fullført piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig, vil entreprenøren gi deg dokumentasjon om arbeidet som er utført.

Dette kan inkludere en detaljert rapport om pipas tilstand før og etter piperehabiliteringen, beskrivelse av utførte arbeider, brukte materialer og eventuelle garantier som følger med arbeidet eller produktene.

Sørg for å ta vare på denne dokumentasjonen for fremtidig referanse eller eventuelle forsikringsformål. Piperehabilitering i bygård, rekkehus og enebolig kan påvirke verdien på bygningsmassen positivt og også telle med i beregningen av forsikringspremie.

5.7 Oppfølging og vedlikeholdsråd

Etter at piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig er fullført, vil entreprenøren gi deg nødvendige vedlikeholdsråd for å sikre at pipa forblir i god stand over tid.

Dette kan inkludere anbefalinger om feiing, kontrollinspeksjoner, å unngå bruk av visse materialer eller brensel, eller andre spesifikke tiltak som er relevante for pipas type og rehabiliteringsmetode.

Følg disse rådene for å opprettholde pipas funksjonalitet og forlenge levetiden.

Ved å forstå trinnene i piperehabiliteringsprosessen, vil du være bedre rustet til å følge med på og forstå arbeidet som utføres i hjemmet ditt. Dette vil gi deg trygghet og kunnskap når du samarbeider med entreprenøren, og sikre at piperehabiliteringen blir gjennomført på en profesjonell og grundig måte.

Slik gjøres piperehabilitering

6. Oppsummering og ditt neste skritt

Det å stå overfor behovet for piperehabilitering kan virke overveldende, men med riktig veiledning og kunnskap kan du komme deg gjennom prosessen på en effektiv og trygg måte.

6.1 Få hjelp til å komme riktig ut av startgropa

For at prosjektet med piperehabilitering i bygård, rekkehus eller enebolig skal bli vellykket, trenger du folk med riktig kompetanse til å bistå deg.

Om du sitter i styret i en større bygård kan det være lurt å lage en utfyllende beskrivelse av oppdraget først, helst ved hjelp av folk som er eksperter på å inspisere piper. Betal dem for en rapport som du så kan bruke som del av anbudsgrunnlag når dere legger inn oppdraget her på siden for å nå vårt partnernettverk av sertifiserte entreprenører.

Merk: Det kan lønne seg å leie inn en uavhengig byggningsingeniør for å utarbeide et anbudsgrunnlag for dere og som kan være med og bistå styret i bygården med å evaluere tilbudene som kommer inn,


For eneboliger er det enklere forhold, selv om selve rehabiliteringen av pipene er ganske lik. Det kan godt hende du som eier er vant med å fikse alt selv, har bygt ditt eget hus etc. I dette tilfellet krever de aller fleste kommuner at du bruker folk som er sertifisert.

Derfor – med mindre du er entreprenør selv, må du skaffe deg kvalifisert hjelp. Uansett hvor dyktig du selv er.

Vi anbefaler at du starter med å be om et pristilbud på prosjektet ditt fra våre partnerbedrifter.

Det er en enkel start, og du vil bli kontaktet av profesjonelle aktører. Ta dialogen videre med dem. Få tilbud på jobben, sammenlign både tilbudene og den rådgiving du mottar fra de enkelte.

Dette vil gi deg et godt beslutningsgrunnlag for den videre prosessen.

Uansett type bygg, snart vil alle beboere kunne nyte varmen og hyggen fra peisen, vel vitende om at sikkerheten i hjemmet har blitt tatt vel vare på.

Vi vet hvordan det føles å skulle finne frem i jungelen av håndverkere

Det er egentlig ganske urettferdig at det skal være så vanskelig å finne noen man kan stole på – du vil jo bare få renovert pipene så det er trygt å fyre i ovnen igjen?

Vår hovedoppgave er å hjelpe deg med akkurat det. Se hva andre synes om tjenesten vår og hvordan prosessen gikk etter at de la inn sin henvendelse.

Raske og tillitsvekkende

Rating

Det firmaet vi har hatt befaring av var raske til å ta kontakt og fremsto på alle måter tillitvekkende. Tilbudet var detaljert og lettfattelig.De var hyggelige og innstilt på å finne løsninger.Ytterlig et firma har tatt kontakt via e-post. Får se hva som skjer videre, men uansett takk for den tjenesten dere driver. Flott!.

A. Nyheim, Skien
Feb 2023

Veldig fornøyd

Rating

Begge tok rask kontakt og har vært på befaring innen en uke. Har fått et tilbud allerede, og forventer å få tilbud nr 2 i løpet av et par dager. Veldig fornøyd med tjenesten.

P. Holm, Trondheim
Sept 2022

Fort og greit

Rating

Veldig bra. Rask med svar. Profesjonell. Kom som avtalt. Oppdrag om rehab av pipe er nå ordnet.

J. Pettersen, Oslo Nov 2022

Det tar bare 2 minutter

Tre enkle steg til trygge piper og fyr på peisen

Vi har gjort det veldig enkelt å finne håndverkere som kan hjelpe deg med å renovere pipene. Legg inn en henvendelse, avtal befaring med håndverkerne som kontakter deg og velg tilbudet som er best for deg.

1. Legg inn henvendelse

Klikk på knappen under for å legge inn din henvendelse. Det er gjort på 2 minutter.

2. Motta tilbud på jobben

Avtal befaring med håndverkerne som tar kontakt, motta tilbud og velg det beste.

3. Avtal dato for oppstart

Avtal oppstart med den valgte håndverkeren og gjør deg klar til å fyre i peisen igjen.

Fra fagbloggen

1 2 3 4

Vil du helst bli fort ferdig med hele pipeproblemet?

Bestill tilbud via knappene under – den raskeste, enkleste og tryggeste måten å få fyr på peisen igjen.