Hvem kan rehabilitere pipe?

Arbeidet med å rehabilitere piper er en kompleks jobb som kun bør håndteres av sertifiserte firmaer.

Med sertifiserte firmaer sikter vi til de som har sentral godkjenning for slike arbeider, eller de som kan vise til faglig kompetanse som gir dem lokal godkjenning av kommunen.

Arbeidet er søknadspliktig og firmaet som utfører oppgaven må være godkjent for ansvarsrett.